Foto: Viktor Nikolaienko, www.unsplash.com
01.03.2018

2. del: Enost (Vdih IN Izdih)

Arhetip je Pramisel »Jaz sem«, in če na njo pogledamo kot na matematično ravnino, moški in ženska postaneta osnovni osi koordinatnega sistema.

Vseobsegajoča informacija Pramisli »Jaz sem« presega dualnost, kar pomeni, da (v mikroskopskem svetu) Enost je obenem moški in ženska.

Hkratnost Enosti najlažje razumemo z uporabo koordinatnega sistema: točka, v kateri je hkratnost najbolj očitna, je Točka (0,0) oz. Izhodišče koordinatnega sistema.

Izhodišče človeškega obstoja sta Vdih IN Izdih, saj nam ločiti ju pomeni umreti. Fokusiranje na to točko  je obenem trening in postopna iniciacija v vseobsegajočo informacijo, ki presega dualnost. Vdih IN Izdih je Tukaj IN Zdaj.