Blog

3. del: Struktura fokusa kot temelj uvida
01.03.2018

3. del: Struktura fokusa kot temelj uvida

V govoru My stroke of insight nevrofiziologinja Jill Bolte Taylor na izjemno zabaven način obrazloži nenaden uvid Enosti. Nenadnost njenega spoznanja je posledica bolezni oz. možganske kapi. Nekaterim je dano dojeti Enost na podlagi ekstremne situacije, nenaden uvid večine nas pa temelji na strukturi fokusa, ki izhaja iz razvijanja naše sposobnosti fokusirati se, in ko beseda nanese na razvijanje sposobnosti fokusiranja, je metoda meditacije zame osebno najučinkovitejši trening med vsemi. Bistvo meditacije je hkratnost fokusiranja (na določeno točko na oz. v telesu oz. izven njega) IN opazovanja. Odtegnitev od vsega, kar ni to, kar vsebina fokusa je, je inherentna sestavina metode; kot...
2. del: Enost (Vdih IN Izdih)
01.03.2018

2. del: Enost (Vdih IN Izdih)

Arhetip je Pramisel »Jaz sem«, in če na njo pogledamo kot na matematično ravnino, moški in ženska postaneta osnovni osi koordinatnega sistema. Vseobsegajoča informacija Pramisli »Jaz sem« presega dualnost, kar pomeni, da (v mikroskopskem svetu) Enost je obenem moški in ženska. Hkratnost Enosti najlažje razumemo z uporabo koordinatnega sistema: točka, v kateri je hkratnost najbolj očitna, je Točka (0,0) oz. Izhodišče koordinatnega sistema. Izhodišče človeškega obstoja sta Vdih IN Izdih, saj nam ločiti ju pomeni umreti. Fokusiranje na to točko  je obenem trening in postopna iniciacija v vseobsegajočo informacijo, ki presega dualnost. Vdih IN Izdih je Tukaj IN Zdaj.
1. del: Enost kot Arhetip (moškega in ženske)
01.03.2018

1. del: Enost kot Arhetip (moškega in ženske)

Pregovor indijanskega ljudstva Cherokee vsebuje enega izmed najlepših opisov Arhetipa (moškega in ženske), ki sem jih imel kadarkoli priložnost prebrati: »Najvišji klic ženske je voditi moškega k svoji duši, da ga združi z Izhodiščem. Najvišji klic moškega je zaščititi žensko, da lahko svobodno in varno stopa po Zemlji.«   Poglobljena analiza pregovora nas pripelje v stanje nevednosti, ki je nezmožnost Arhetipu (ženske in moškega) pripisati kakršnokoli individualizirano vlogo, akcijo, lastnost in telo. Cherokeeški pregovor je poskus ubeseditve Enosti. Enost oz. Arhetip (oz. Prapočelo; Praoblika; Prakoncept) ne vsebuje navodil, kakšna identiteta naj jo/ga napolni; kot temelj vsega (moškega in žensko) opominja na potencial biti. Realizacijo oz. poskus...
Uvod: Moški in Ženska kot Enost
01.03.2018

Uvod: Moški in Ženska kot Enost

Posamezni zapisi celote z naslovom Moški in Ženska kot Enost so izvlečki uvida in kot takšni ponujajo (zgolj) koordinate vstopa v neposrednost, preprostost in učinkovitost vseobsegajoče informacije. Popotniki na poti samoprepraševanja, želim Vam srečno pot!