O meni

Foto: David Verlič

Dano Ličen živi svet domišljije, nenasitne radovednosti ter iskrene naklonjenosti drugačnosti. Zanima ga vse, kar sije lepoto in s tem izkazuje svojo ljubezen umetnosti.

Človeka se dotika s tankočutnostjo in pronicljivostjo. Z glasom, zgodbami in slikami odstira poti nezavednega in posameznika vodi k njemu samemu. Čutenje globin nezavednega, iskanje poti do brezpogojne ljubezni, zasledovanje najvišjega dobrega in osebna karizma so njegova orodja, s katerimi boža človeška srca.

 

KRAJŠI ŽIVLJENJEPIS

MEDIJI

NOVAK, N. Razumeti in sprejeti. Glasna, 2013, 44 (5), 38-39.
GREGORIČ, T. Spomini v nastajanju. V: Primorske novice. [online]. 2013, 16.05.2013
GREGORIČ, T. Zorim počasi, a z jasnim ciljem. V: Primorske novice. 2013, 07.11.2013
FIGELJ, K. Razglednice krogotoka. V: Primorske novice. [online]. 2014, 05.05.2014
LESNIČAR, T. Udarna subtilna energija iz zasede. V: DELO. 2015, 16.05.2015